Login
Kun jij überhaupt worden gevaccineerd?

Kun jij überhaupt worden gevaccineerd?

Liberation-Express biedt je uitgebreide informatie over de potentiële risico's van een corona-"vaccinatie"

Alle Covid-19-vaccins mogen zelfs volgens de fabrikanten niet bij jou wordt gebruikt als je allergisch bent voor de betreffende werkzame stof of de overige bestanddelen van het vaccin.

Hier kun je direct zelf alle bestanddelen van de vaccins van de fabrikanten inzien. Als je niet zeker weet of je allergisch bent, ontvang je van een arts een tijdelijk vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat met een geldigheidsduur van 6 maanden alsook het dringende advies om allergieën voor de Covid-19-vaccins binnen deze periode door een specialist te laten controleren.

Dit tijdelijke vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat kun je bijv. aan je werkgever tonen. Hierdoor neemt de druk om je overhaast te moeten laten vaccineren af.

Voor de deskundige stellingname berekenen wij eenmalig 20,00 euro.

Onderzoek nu starten

Voor jouw gezondheid

De rechtvaardiging voor een vaccinatie-ongeschiktheid wordt volledig overgelaten aan de beoordelende arts (§20a IFSG, Duitse Wet Bescherming Infecties).
Er zijn geen wettelijk bindende criteria voor een vaccinatie-ongeschiktheid (contra-indicaties).

Noch de fabrikant van het betreffende "vaccin", noch de arts die het vaccin toedient, kan met zekerheid uitsluiten dat er na een corona-"vaccinatie"
ernstige bijwerkingen en allergieën zouden kunnen optreden. Wij willen door middel van een vooraf uitgevoerde test ertoe bijdragen dit risico te minimaliseren.

In het geval van een allergische reactie bestaat bijvoorbeeld het risico dat deze een dodelijk uitwerking zou kunnen hebben.
Dit risico kan door een voorafgaand medisch onderzoek van een allergoloog tot een minimum worden beperkt.

Onderzoek nu starten

Welk nut heeft Liberation-Express?

Verder onderzoek door een allergoloog

Verder onderzoek door een allergoloog

Laat een specialist gedetailleerde informatie verstrekken of je allergisch reageert op een of meerdere bestanddelen van het Covid-19-"vaccin". Pas na een dergelijke vaststelling kun je een zekere afweging maken of je bij de vaccinatie bijzondere risico's zult lopen. Tot dit gebeurd is, geldt het tijdelijke vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat om te beginnen voor 6 maanden.

Tijd om goed na te denken over een vaccinatie

Tijd om goed na te denken over een vaccinatie

Dankzij het voorlopige vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat heb je meer tijd om heel rustig je vaccinatie-geschiktheid te laten controleren. Volgens §20a is het dan dwingend voorgeschreven dat je jouw werkgever in het geval van een vaccinatie-ongeschiktheid, ook een voorlopige vaccinatie-ongeschiktheid, een vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat kunt overhandigen.

Geen druk door een vaccinatieplicht

Geen druk door een vaccinatieplicht

Het voorlopige vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat geldt om te beginnen voor 6 maanden en kan hierna eventueel na een verder onderzoek worden verlengd als niet van tevoren met zekerheid kon worden uitgesloten dat je allergisch reageert op een of meerdere bestanddelen van het "Covid-19-vaccin". Hierdoor neemt de druk van een werkgerelateerde vaccinatieplicht vooreerst af tot door een specialist in allergologie het nodige onderzocht is.

In slechts enkele stappen naar een vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat

Register and pay for the expert opinion

Registreer je en betaal de deskundige stellingname

Gehe zur Kasse

Informeer je over de mogelijke risico's van een corona-"vaccinatie" en de voorwaarden van een vaccinatie-geschiktheid

Erhalte Deinen Liberation

Beantwoord de vragen van onze arts over mogelijke allergieën en ontvang jouw bewijs van vaccinatie-ongeschiktheid

Je krijgt van ons de volgende documenten

Een voorlopig attest van jouw vaccinatie-ongeschiktheid

Een brief van de arts voor de allergoloog die de verdere behandeling uitvoert

Een voorbeeldbrief inzake de ontheffing van aansprakelijkheid voor je zorgverzekeraar

Onderzoek nu starten

Veelgestelde vragen

+ Is het certificaat legaal?

Ja. Het is een geldig recht dat mensen niet mogen worden gevaccineerd als zij vaccinatie-ongeschikt zijn. Voor het vaststellen van een vaccinatie-ongeschiktheid zijn er slechts weinig bindende richtlijnen. Elke officieel erkende arts mag een deskundige stellingname over de vaccinatie-geschiktheid van een persoon afgeven. De arts mag hierbij naar eigen goeddunken beslissen en als hij vaststelt dat er redenen zijn waarom een persoon voorlopig niet mag worden gevaccineerd, mag dit feit schriftelijk worden bevestigd.

+ Welke voordelen biedt mij dit vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat?

• Het voornaamste: je neem in het geval van een vereiste vaccinatie geen onnodig risico, omdat het risico door een specialist deskundig wordt opgehelderd.
• Bovendien valt voor jou de druk weg je nu te moeten laten vaccineren. Je krijgt extra tijd om deze stap in alle rust te controleren.
• Jouw werkgever kan ondanks een vaccinatieplicht niet van jou verlangen dat jij je laat vaccineren. Hij kan je ons inziens betaald verlof geven, maar niet ontslaan.

+ Waarom is het bewijs van vaccinatie-ongeschiktheid tijdelijk?

De vaccinatie-ongeschiktheid geldt zo lang tot een specialist (allergoloog) opgehelderd heeft of je allergisch reageert op de bestanddelen van de corona-vaccins. Omdat het vrij moeilijk is om binnen afzienbare tijd een afspraak bij de betreffende specialisten te kunnen maken, en omdat het onderzoek inzake de reactie op het vaccin over een bepaalde periode en d.m.v. meerdere contacten met de mogelijke allergenen moet plaatsvinden, hebben wij de termijn op maximaal zes maanden vastgelegd. Mocht de fase van de allergietest deze periode overschrijden, dan kun je de geschatte benodigde periode door de behandelende allergoloog schriftelijk laten vastleggen.

+ Bestaat de arts überhaupt?

Ja, ze bestaat echt. Ze leeft, kan aanstekelijk lachen en heeft al zeer veel mensen genezen. Zij is officieel erkend arts en volgt naar eer en geweten haar belofte om mensen gezond te houden en/of weer gezond te maken. Het ligt haar dus bijzonder na aan het hart om voor Nachweis-Express werkzaam te zijn. Bekendmaking van haar persoonsgegevens en haar woonplaats is voor dit werk niet relevant. In de stempel staat een correspondentieadres. Om haar en haar gezin tegen stalkers te beschermen, worden deze gegevens hier niet gepubliceerd. Wij danken je voor je begrip en respect.

+ Volstaat het elektronische PDF-document of krijg ik het certificaat ook via mail?

Of het document nu gedownload wordt of via e-mail verzonden wordt – in beide gevallen gaat het om een identiek elektronisch document. Dus downloaden is genoeg.

+ Hoe kun je controleren of het document wettelijk geldig is en hoe kun je dat jouw werkgever verzekeren?

Dit kun je - net als jouw werkgever ook - in de Duitse wetgeving verifiëren. Dat hebben wijzelf ook gedaan, want wij vinden het belangrijk om mensen een juridisch gezonde oplossing te bieden en geen juridisch prutswerk. Binnenkort hebben wij een passend rapport van een advocaat tot onze beschikking dat je dan ook jouw werkgever kunt tonen.

+ Mogen ook minderjarigen zich registreren als ze een vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat willen hebben?

Jongeren kunnen vanaf het 14e levensjaar beslissen of zij zich willen laten vaccineren, en derhalve kunnen jongeren vanaf het 14e levensjaar ook beslissen of zij willen laten verifiëren of zij überhaupt kunnen worden gevaccineerd. Kinderen en jongeren die jonger zijn dan 14 jaar, hebben de toestemming van hun ouders nodig. In dat geval registreert een van de ouders zich bij ons voor het betreffende kind dat jonger dan 14 jaar is. Het kind heeft een eigen e-mailadres nodig dat uiteraard door de ouders moet worden aangemaakt en beheerd. Een aanmelding via het e-mailadres is niet nodig.

+ Is het vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat ook in andere talen verkrijgbaar?

Binnenkort zullen wij verdere taalversies kunnen aanbieden.

+ Als bij mij een allergie is vastgesteld, hoe verloopt dan het vervolgtraject?

Het vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat heeft een geldigheid van maximaal 6 maanden en kan hierna door een vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat van de allergoloog worden vervangen die dit na het uitvoeren van tests d.m.v. zijn diagnose van jouw allergie(ën) onderbouwen kan.

+ Waarom moet ik hiervoor geld betalen?

Het opstellen van een individueel deskundig bewijs van jouw vaccinatie-ongeschiktheid wordt door partner-artsen voor eenmalig 17,49 euro conform de Verordening inzake de vergoedingen voor artsen (Duitsland: GOÄ, punt 80) afgerekend en door jou betaald. Dat is het minimumtarief dat artsen voor een dergelijke dienst verplicht in rekening moeten stellen. Hiermee moet een dumping-medicijn van individuele artsen worden voorkomen.

+ Heb ik een afspraak nodig?

Bij de artsen van Nachweis Express heb je geen afspraak nodig. Je kunt dag en nacht gebruikmaken van het platform. Het doel is echter dat je hiermee een afspraak maakt bij een allergoloog. Via https://expertensuche.gesund.bund.de/de/arzt/arztsuche vind je ook bij jou in de buurt een overeenkomstige specialist. Het is zinvol om de aanvraag bij de specialist bij voorkeur schriftelijk in te dienen zodat je dit later kunt aantonen. Je kunt bij overlegging van ons attest de schriftelijke afspraak of ook de eventueel ontvangen schriftelijke afwijzing/afwijzingen toevoegen.

+ Waarom wordt er op allergieën getest?

De allergietest van een mens op de voorwaardelijk goedgekeurde COVID-19-"vaccins" is een belangrijke bijdrage aan een sterke reductie van de huidige bijwerkingen bij vaccinatie. De fabrikanten van alle COVID-19-"vaccins" wijzen er in hun productinformatie nadrukkelijk op dat deze niet mogen worden gebruikt als de patiënt allergisch is voor de werkzame stof of een ander bestanddeel van het vaccin.

+ Wie test of je allergisch op de vaccins reageert?

Na een vraagstelling of reeds bekend is dat je allergisch bent voor een of meerdere werkzame stoffen (bijvoorbeeld n.a.v. toenemende klachten na eerdere vaccinaties) of hiervan niet op de hoogte bent, wordt in het kader van een deskundige stellingname geadviseerd om een specialist (allergoloog) te raadplegen. Tot aan het volledige medische onderzoek ontvang je van ons een vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat. Daarnaast ontvang je een doorverwijzing naar een allergoloog naar keuze, waarin precies wordt uitgelegd wat deze specialist op het gebied van allergie moet onderzoeken. Deze kan dan door middel van een speciale allergie-diagnose heel gericht onderzoeken of en hoe jouw lichaam op het vaccin reageert. . Het eenvoudig op-de-huid-druppelen van een vaccinmonster zal in ieder geval bij Comirnaty van Biontech niet mogen worden uitgevoerd: want het zuivere huidcontact wordt door de fabrikant NIET aanbevolen en leidt zelfs tot veiligheidsinstructies. Hier moet de allergoloog anders te werk gaan. Zo kan hij bijv. bloed bij je afnemen en hiermee in het laboratorium een zogenaamde basofiele degranulatietest (BAT) uitvoeren.

+ Wat gebeurt er met je gegevens?

We hebben je gegevens nodig om je certificaat en je factuur te personaliseren. Jouw gegevens worden niet doorgegeven, niet verkocht en ook niet voor de regering of wie dan ook achterhaald. Dat betekent: jouw gegevens zijn bij ons absoluut veilig. Uiteraard kun je te allen tijde verlangen dat wij je gegevens wissen. Indien iemand jouw vaccinatie-ongeschiktheidscertificaat in twijfel trekt, kunnen wij dit document op jouw verzoek echter alleen dan overeenkomstig de voorschriften bevestigen als de gegevens nog bij ons voorhanden zijn.

+ Moet ik ziektes resp. mijn medische voorgeschiedenis schriftelijk aantonen?

Nee dat is niet nodig omdat er geen volledige anamnese wordt opgesteld. De nadruk wordt op mogelijke allergieën voor afzonderlijke werkzame stoffen van de "vaccinaties" gelegd.

+ Kan ik dit certificaat ook buiten de EU gebruiken?

Dit is thans niet bekend, maar voorstelbaar.

Testimonials

Dat zeggen onze klanten over liberation-express.nl

Ik ben zooo blij en dankbaar dat jullie je voor ons inzetten. Fijn dat jullie er zijn! Sandra W.

Eindelijk een praktische en zinvolle oplossing en niet alleen loze woorden! Hartelijk dank! Lotte F.

Ik ben nu erg opgelucht dat ik het risico van een vaccinatie nu rustig kan laten checken. Dank je! Noah H.

Dat is toch gewoon briljant? Jullie zijn gewoon geweldig! Nu hoef ik voorlopig niet bang te zijn voor een vaccinatie. Daan S.

Ik kon niet wachten tot jullie eindelijk online beschikbaar zouden zijn! Bedankt voor deze geweldige kans! Gijs F.

Sluiten X

De URL van de website is naar het klembord gekopieerd

Voeg deze nu gemakkelijk direct toe aan je sociale-media-kanalen

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter